Ειδικές
Εφαρμογές και Κατασκευές

Πάντα ένα βήμα μπροστά

Η Alpha Systems δραστηριοποιείται στην Ε&Α στον τομέα της άμυνας και της εθνικής ασφάλειας, αναλαμβάνοντας ειδικές κατασκευές ως υπεργολάβος.

Δραστηριοποιούμαστε ως υπεργολάβος, εκτελώντας συμβάσεις στους τομείς κατασκευής και παροχής υπηρεσιών, είτε στις εγκαταστάσεις μας, μέσω ενός δικτύου υπεργολάβων με εξωτερική ανάθεση μέρους της παραγωγής, είτε μέσω επιχειρήσεων αδειοδότησης κατασκευής για την υλοποίηση της σύμβασης.

Alpha Systems

Alpha Systems
Ειδικές Εφαρμογές και Κατασκευές

Η Alpha Systems δραστηριοποιείται στον τομέα Ε&Α, αναλαμβάνοντας ειδικές κατασκευές ως υπεργολάβος, σε συνεργασία με παγκοσμίως αναγνωρισμένα πανεπιστήμια και ιδρύματα.

επισκεφθήκατε το νέο e-shop του ομίλου KOUIMTZIS;