η Ιστορία μας συνεχίζεται

από διανομέας για την τοπική αγορά
σε προμηθευτή διεθνούς κύρους

Από τον διανομέα θεριζοαλωνιστικών μηχανημάτων – από τον ιδρυτή της εταιρίας Θανάση Κουϊμτζή το 1936 - σε διεθνώς αναγνωρισμένο προμηθευτή μηχανολογικών εξαρτημάτων.

η ιστορία του ομίλου kouimtzis